ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯೊಳಗಡೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಹುತೇಕ ಏನೇನೂ ಸಾಲದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೇವಾಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ವೆನ್ ಹಾರ್ಲೆನ ರವರು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದಶಕರು. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಾರ ಅನುಭವವಿದೆ. ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿವರ್ ಪೂಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾರ್ಲೆನ ರವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಲೆನ ರವರು ನಿರ್ದಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಜೋಸ್ ಎಲ್ಸ್ಗೀಸ್ಟ್ ರವರು ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದರ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಯೋಜಕರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ತಾಂಜೇನಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೊರಗೊರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಯುತರ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾದುದು. ಲೆಸೊತೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕ ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕದ ಬೆನ್ನುಡಿಯಿಂದ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕರು : ವೆನ್ ಹಾರ್ಲೆನ್ , ಜಾಸ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೆಯೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಕಟನಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುಟಗಳು :263 ಬೆಲೆ:ರೂ.120/-

Uncle Sam’s Nuclear Cabin

The India-US nuclear deal has emerged as the most important political issue of our times, polarizing the country in an unprecedented manner. Proponents hail the deal as the outstanding achievement of the UPA government. Opponents argue that if operationalized, it will severely undermine India’s independence in foreign policy, defence, and even in the field of nuclear technology itself, compromising years of hard work and impressive gains in a highly competitive global field.

How does the global nuclear technology control regime work?

What gains have Indian scientists and technicians made in the face of nuclear sanctions following the tests of 1974 and again in 1998?

What was the Indian expectation from the nuclear deal, and what has the US actually delivered?

To what extent is the nuclear deal going to address India’s energy needs, and at what cost?

What had the Prime Minister assured Parliament with regard to the nuclear deal, and does the final deal stand up to his assurances?

What is the relation between the Hyde Act and the 123 Agreement, and how does it impact India?

Does it serve India’s interests to play into the US plans to divide Asia into rival blocs?

What are the larger geopolitics of Asia, and how can India benefit from a trilateral relationship with Russia and China?

Three leading experts investigate in lucid and accessible terms a range of complex questions. Power expert Prabir Purkayastha looks at the nuclear deal from a technoeconomic point of view; foreign policy expert Ninan Koshy looks at the wider implications of the nuclear deal; and former diplomat M.K. Bhadrakumar explores the fascinating geopolitics of Asia and India’s current and potential role in it.

PRABIR PURKAYASTHA is an engineer and a science activist in the power, telecom and software sectors. He is one of the founding members of the Delhi Science Forum. He is author, along with Vijay Prashad, of Enron Blowout: Corporate Capitalism and Theft of the Global Commons (LeftWord 2002).

NINAN KOSHY served on the Commission of the Churches on International Affairs, World Council of Churches (WCC), Geneva, for 17 years. He was Visiting Fellow, Human Rights Programme, Harvard Law School, during 1991–92. He is the author of Under the Empire: India’s New Foreign Policy (LeftWord 2006) and The War on Terror: Reordering the World (LeftWord 2003).

M.K. BHADRAKUMAR served as a career diplomat in the Indian Foreign Service for 3 decades, with postings including India’s ambassador to Uzbekistan (1995–98) and to Turkey (1998–2001). He was also posted, in various capacities, at Moscow, Islamabad, Bonn, Colombo, Seoul, Kuwait and Kabul. He is Russian-speaking, and writes regularly on strategic affairs for publications in India and abroad.
TABLE OF CONTENTS:

Coming out of the Nuclear Cold
PRABIR PURKAYASTHA

India-US Nuclear Deal: The Broader Picture and Wider Implications
NINAN KOSHY

Title : Uncle Sam’s Nuclear Cabin Writer : Prabir Purkayastha, Ninan Koshy, M.K. Bhadrakumar Publisher : LeftWord Books Pages :135 Price : Rs.95/-