ಅಬ್ಬಾಸರ ಜನ್ನತ್

jannat-mohalla

ಅಬ್ಬಾಸರ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹಿಂಸೆಯ ಬೀಜಗಳಿವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು, ಈ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಿಂಸೆಯ ರುದ್ರನರ್ತನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ತುಂಬ ರಂಗುರಂಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವತೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಘನತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊಹಲ್ಲಾದ, ಊರಿನ, ದೇಶದ ಹಿತದಲ್ಲಿಎಂಬ ಭಾಷಣರೂಪಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಜಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು.

ಅಬ್ಬಾಸ ಉತ್ತಮ ಕತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದವರು ಈ `ಜನ್ನತ್ ಮೊಹಲ್ಲಾಪ್ರವೇಶಿಸಲೇಬೇಕು. ಕತೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತುವ, ಅದೆಲ್ಲವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅಬ್ಬಾಸರನ್ನು ಓದುವುದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸಂತಸ ತರುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪದ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಅಬ್ಬಾಸರ ಪ್ರಥಮ ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ವಸ್ತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಾರು. `ತಮಸ್‘ `ಗರಂ ಹವಾಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಯಸುವವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಹುದು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಜನ್ನತ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರು: ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮೇಲಿನಮನಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಪುಟಗಳು: 216 ಬೆಲೆ:ರೂ. 100/-

ಕೃಪೆ : ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ