ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾಲ

scan0031-1

ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಹನೇಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸುಳಿವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಕತೆಗಾರ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ. ಕತೆಗಾರರಾಗಿ ಹೆಸರಾದರೂ ಅವರು ಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು, ಬರೆಯಬಲ್ಲವರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಮರೆತಿಲ್ಲ.

ಆ ಭಾಷಣದ ಪೂರ್ಣಪಾಠವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ತಾಲರು ಬರೆದ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿ, `ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಇದೀಗ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಲರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳಿವೆ. `ಓದುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಲೇಖಕರ, ಗೆಳೆಯರ, ನೆಂಟರ ಬಗೆಗೆ ನುಡಿ ಬರಹಗಳಿವೆ. ಅವರ ಕತೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಕಥೇತರ ಬರಹಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕಲನ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಕಥಾ ಪರಿಸರವೆರಡೂ ಆಗಿರುವ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಂತಃಕರಣ ಲೇಖಕರು: ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪುಟಗಳು: 156 ಬೆಲೆ:ರೂ.110/-

ಕೃಪೆ : ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ