ನೀ ಹೋದ ಮರುದಿನ ಮೊದಲ್ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆಗ್ಯಾದೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ‍್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಅಂಬೇಡ್ಕರೋತ್ತರ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ದಾರಿದಿಕ್ಕು ಲೇಖಕರು : ಆನಂದ್ ತೇಲ್ ತುಂಬ್ಡೆ ಅನುವಾದಕರು : ರಾಹು ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟಗಳು: 176 ಬೆಲೆ: ರೂ.120/-

Advertisements