ಸಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ `ಅಚಲ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊರತರುತ್ತಿತ್ತು. 1985 ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ನಿರಂತರ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು.

ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗೃತಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ `ಅಚಲತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಓದಿದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಆಶಯವೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ತಿಳಿಯುವುದು. ನೂರಾರು ಲೇಖನಗಳ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನೂರಾರು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

 

 ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸಂಚಲ ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಮಾಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಪುಟ:238 ಬೆಲೆ:ರೂ.120/-