ನೈತಿಕ ಅಳುಕಿನೊಂದಿಗೇ. . .


ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ  ಲೇಖಕರು:ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ  ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ  ಪುಟಗಳು:237  ಬೆಲೆ:ರೂ.150/-


ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ