ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು


ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ  ಲೇಖಕರು:ಕಥಾ ಸಂಕಲನ  ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ  ಪುಟಗಳು:124  ಬೆಲೆ:ರೂ.60/-


ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ