ಕಣ್ಣ ಕಣಿವೆ

scan0037

ರೇಣುಕಾ ನಿಡಗುಂದಿ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹಜವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆನಿಸುತ್ತದೆ; ` … ನಮ್ಮದೆನ್ನುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ದೂರವಿರುವ ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋವು, ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಹೊರಗಿನ ಆರ್ಭಟ, ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಅಮೂರ್ತವಾದ ಅದೇನನ್ನೋ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ’. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ತುಣುಕು ಗಮನಿಸಿ : ತೋರುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ / ವ್ಯಥೆಯೂ ಸಣ್ಣಗೆ / ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ / ನಿರ್ಜಲದಂತೆ / ಹೀಗೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಲೇ / ಕರುಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಡಿಸಿದಂತೆ / ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಆಳವಾಗಿ / ಸಿಗಿದು ಸೀಳಿ ಒಗೆದಂತೆ / ಉಣಿಸಲಾರದ ತುತ್ತು ಕೈಜಾರಿ ಹೋದಂತೆ / ಹನಿಸಲಾರದ ನೀರು – ವ್ಯರ್ಥ ನೆಲ ಸೇರಿದಂತೆ… (ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಚಿತೆ)

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಣ್ಣ ಕಣಿವೆ ಲೇಖಕರು: ರೇಣುಕಾ ನಿಡಗುಂದಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪುಟಗಳು: 80 ಬೆಲೆ:ರೂ.50/-

ಕೃಪೆ :ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ