ಗಂಟೆಯ ನೆಂಟನೆ ಓ ಗಡಿಯಾರ..

aagomme-eegommeಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಗೀಚಿದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು, ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯ ಬೆಪ್ಪು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ : ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ `ಅಳಿದ ಮೇಲೆಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತು ಬರದದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನೇರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ, ನಾಗರಿಕ / ಸೈನಿಕ ಮುಂತಾದ ತಲೆ ಬರಹಗಳ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಲೇಖಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವೆ. ಕಾರ್ನಾಡರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ನಾಡರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡ, ತೊಡಕಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಒಗಚು ಶೈಲಿ (ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ) ಹೊಸ ಓದುಗರಿಗೆ ತುಸು ಫೆಮೀಲಿಯರ್ ಆದೀತು. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಕೆಲವಂತೂ ಉದಾಹರಣೆಗೆ `ನಾಟಕ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡು `ಇಲ್ಲಿ, ಇವು, ಈಗ, ಬೇಕಿತ್ತೆ?’ ಎಂಬ ಕಸಿವಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾರ್ನಾಡರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಸರಿದೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನೂ ಅವು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಹೀಗನ್ನುತ್ತದೆ.

ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರು ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನೀವು ಸೋಲುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಇತರ ಬರಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹ `ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕತೆ, ಭಾಷಣ, ವಿಮರ್ಶೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಕಲಬೆರಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಾರ್ನಾಡರ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಇದನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯರ `ಗಂಟೆಯ ನೆಂಟನೆ ಓ ಗಡಿಯಾರಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ನಾಡರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಹೊತ್ತಿಗೇ, ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಬಲ್ಲದು:

`ಗಂಟೆಯ ನೆಂಟನೆ ಓ ಗಡಿಯಾರ.. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಶಬ್ದ `ಸಂಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓ ಗಡಿಯಾರವೇ ಎಂದು ಕವಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ `ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಓ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಗಂಟೆಯ ನೆಂಟನೆ ಎಂದು ಕವಿ ಕರೆದಾಗ ಗಡಿಯಾರ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ `‘. `ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಲಾಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಈ `ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಪದವಾಗಿರದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ `O’ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಯಾದ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರವಯಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ವೇಳೆಯ ತಿಳಿಯಲು ನೀನಾಧಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದೇಳು, ನಿದ್ದೆ ತಿಳಿದೇಳು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ…

ಇದನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆ ಎಂದು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ನಾಡರ ಆಕ್ಷೇಪ.

ಇದನ್ನು ಅವರು ಬರೆದ ವರ್ಷ ಲೇಖನದ ಕೊನೆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಲೇಖಕರು: ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಪುಟಗಳು: 226 ಬೆಲೆ:ರೂ. 150/-

ಕೃಪೆ : ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ

ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ರಚಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ-ನಾಟಕಕಾರ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರ ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ನಾಡರು ಇದುವರೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ನಾಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 11 ಎಂಬುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ 3-4 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ನಾಡರೂ ನೂರಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 2,500 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಡ, ಕಂಬಾರರಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕ ಲೇಖಕರು : ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಪುಟಗಳು :868 ಬೆಲೆ:ರೂ.500/-

ಕೃಪೆ : ಸುಧಾ

ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅದಡಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರು ತಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ತುಘಲಕ್, ನಾಗಮಂಡಲ, ಒಡಕಲು ಬಿಂಬ, ಯಯಾತಿ, ಅಂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾ ನಿಷಾದ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕನಸುಗಳು, ತಲೆ ದಂಡ ಮುಂತಾದವು ಅವರ ನಾಟಕಗಳು.

ಕೃಪೆ : http://en.wikipedia.org/wiki/Girish_Karnad