ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಗೆ

appa-1

ಶಾಂತರಸರ ಮಗಳು ಎಚ್.ಎಸ್.ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ಅಪ್ಪನ ನೆನಪಿಗೆ ನುಡಿಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ 15-20 ವರುಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಂತೆ ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕರು ಅವರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತರಾದಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ `ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, `ನಾನೂ ಈ ತರಹದ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆಎಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆಂದೆನೋ? ಆಗ ಅಪ್ಪ `ಮಾಡುವೆಯಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. `ಖಂಡಿತಾಅಂದುಬಿಟ್ಟೆ.

ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, `ಅಪ್ಪನ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಬರೆದ ಮೂವತ್ತೈದು ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಗೊರುಚ, ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಸನದಿ, ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ, ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಂತರಸರಿಗೆ ಮಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನುಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇದು.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:ಅಪ್ಪ ಲೇಖಕರು:ಎಚ್.ಎಸ್.ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಡಾ.ಚೆನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುಟಗಳು:224 ಬೆಲೆ: ರೂ.125/-

ಕೃಪೆ : ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ