ಡಾ. ಆರ್. ವಿ. ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಬೆಳಕು ಹಂಚಿದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ಡಾ. ಆರ್.ವಿ. ಭಂದಾರಿ ಡಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಇವು.

ಕಣ್ಣೇಕಟ್ಟೆ ಕಾಡೇಗೂಡೆ (ಕವನ ಸಂಕಲನ)

ಕೊಲೆಗಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ (ಕವನ ಸಂಕಲನ)

ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ (ಕಾದಂಬರಿ)

ಬಿರುಗಾಳಿ (ಕಾದಂಬರಿ)

ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ (ಕಾದಂಬರಿ)

ತಲೆಮಾರು (ಕಾದಂಬರಿ)

ಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಟಕಗಳು (ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು)

ಕೇವಲ ಸಹಿ (ನವ ಸಾಕ್ಷರ ಸಾಹಿತ್ಯ)

ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕೆ (ನವ ಸಾಕ್ಷರ ಸಾಹಿತ್ಯ)

ಐದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಏಕಾಂಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು (ನವ ಸಾಕ್ಷರ ಸಾಹಿತ್ಯ)

ಅಪ್ಪಿಕೋ ಮತ್ತೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ (ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು)

ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ (13 ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು)

ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ (ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ)

ಆಡು ಬಾ – ಹಾಡು ಬಾ (ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ)

ಯಶವಂತನ ಯಶೋಗೀತೆ (ಕಾದಂಬರಿ)

ಸಮಾಜವಾದಿ ವಾಸ್ತವ (ವಿಮರ್ಶೆ)

ವರ್ಣದಿಂದ ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ (ವಿಮರ್ಶೆ)

ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ (ವಿಮರ್ಶೆ)

ಒಳಧ್ವನಿ (ವಿಮರ್ಶೆ)

ಸೆಳಕು (ವಿಮರ್ಶೆ)

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ (ವಿಮರ್ಶೆ)

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ

Advertisements