ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾಲಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಗಾತಿ – ಗ್ರಂಥಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ

ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ

aarogya-aaraike

ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಈ ಹೆಸರು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ?

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದುವವರು ಖಂಡಿತಾ ಓದಿರುತ್ತಾರೆ. `ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳೆಂದರೆ ಡಾ.ಪಥ್ಯ, ಡಾ. ಶಾಂತಿ, ಡಾ.ಆನಂದಎಂದು ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂದು `ನನ್ನ ಮಾತುಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭೂಪತಿ.

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು `ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ – ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. `ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಳಿಯಲಾರದುಎಂದು ನಂಬುವವರು, ನಂಬದಿರುವವರು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಡಬಹುದು.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ-ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಕರ್ನಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಪುಟಗಳು:110 ಬೆಲೆ:ರೂ.40/-

ಕೃಪೆ : ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ