ಅಪರೂಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಕೋಶ

(ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭ: ಡಾ.ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪ್ಸೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು, ಮುಂತಾದವರು. ಲೇಖಕ ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಸವದತ್ತಿಮಠ ಎಡದಿಂದ ಎರಡನೆಯವರು)
ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ವಚನಪದಕೋಶವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿಶಿಷ್ಟಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಶ್ವ್ಟಕೋಶವಾಗಿದೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಘಂಟುವಿನ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೋಕಡೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ವಿಕ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ, ಭಾಷಿಕ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯವಿದ್ದೆಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪದಾರ್ಥಕೋಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ. ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಯೆಂತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಠಿನವೆನಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯಪದಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದ ಓದುಗರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರವರೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಬ್ದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣಿಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಡಿ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಘಟಕಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪದಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಪದಘಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂದರಿಂದ ಹಲವು ಶಬ್ದ ಸಮೂಹದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪದಘಟಕವೆನ್ನಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಪದ(ಘಟಕ)ಗಳ ಸಮೂಹಾರ್ಥ ಮಹತ್ವದ್ದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಾದ ಇಂಥ ಒಟ್ಟು ಪದಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಶದ  ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ, ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಚನಾಂಕಿತಗಳು, ವಚನಕಾರರ ಇತಿವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ  ಕೆಲವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇವೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮವೆನಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಈ ಪದಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಂಶೋಧಕರೆಂದು ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಸವದತ್ತಿಮಠ ಅವರು ಕನರ್ಾಟಕಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಾಗೂ ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ(2003) ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ Emeritus Professor  ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ವಚನಪದಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ವಚನಪದಕೋಶದ ಪ್ರತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಬೆಲೆ.ರೂ.300=00. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: samshodhana_vyasanga@yahoo.com ಅಥವಾ sangamesh.saundattimath@gmail.com  ದೂರವಾಣಿ: (0836)2444400. ಮೊ: 9845273736. 8095236470

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ವಚನ ಪದಕೋಶ (A Concise Encyclopedic  dictionary of Vachana literature) ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ಸವದತ್ತಿಮಠ  ಪ್ರಕಾಶನ: ರೂಪರಶ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಧಾರವಾಡ ಪುಟ:500+ ಬೆಲೆ:ರೂ.300/-