ಕತ್ತಲೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಬೆಳಕು

scan0002

ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು ಬರೆದ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಬರಹಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸುಮಾರು ೧೭೦ ಬರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓದಿದವರನ್ನು ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್.ಬಿ. ಅವರ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಜೀವನಾನುಭವ ತಿಳಿಜಲದಂತೆ ಪ್ರವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮುಟ್ಟದ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಯೋಗದವರೆಗೆ, ಚಟದಿಂದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬಿಗನಿಂದ ಬುದ್ಧನವರೆಗೆ ಅವರು ಚಿಂತನೆಯ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚದ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಬರಹವಾದ್ದರಿಂದ ತೀರ ಸರಳವಾದ ವರ್ತಮಾನದ ಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಲೋಕಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಓದುಗರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವ, ಉಳಿಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಬರಹಗಳು ಈಗಾಗಲೇ `ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ `ಬಾಳಬುತ್ತಿ’, `ಅರಿವಿನ ಅಂತರಾಳ’ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಓದುಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ:ಕತ್ತಲೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಬೆಳಕು (ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನ ಬರಹಗಳು) ಲೇಖಕರು:ಡಾ. ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು ಪ್ರಕಾಶನ: ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶನ ಪುಟಗಳು: 320 ಬೆಲೆ:ರೂ.200/-

 

 

 

ಕೃಪೆ : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ