ವಸ್ತು ನಿಷ್ಟ ನಿಲುವಿನ ಬರವಣಿಗೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಹಳ್ಳ ಬಂತು ಹಳ್ಳ       ಲೇಖಕರು:ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ     ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಪುಟಗಳು:281  ಬೆಲೆ:ರೂ.200/-

ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ

ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅನುಕಂಪವೇ ದೊಡ್ಡದು


ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಗಳು  ಲೇಖಕರು:ವೈದೇಹಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ  ಪುಟಗಳು:96  ಬೆಲೆ:ರೂ.60/-

ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ

ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು


ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ  ಲೇಖಕರು:ಕಥಾ ಸಂಕಲನ  ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ  ಪುಟಗಳು:124  ಬೆಲೆ:ರೂ.60/-


ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ

ಮನುಷ್ಯನಿರ್ಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವ ವ್ಯಂಗ್ಯ


ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮದುವೆಯ ಆಲ್ಬಂ ಲೇಖಕರು:ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಪುಟಗಳು:100 ಬೆಲೆ:ರೂ.60/-


ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ

ನೈತಿಕ ಅಳುಕಿನೊಂದಿಗೇ. . .


ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ  ಲೇಖಕರು:ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ  ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ  ಪುಟಗಳು:237  ಬೆಲೆ:ರೂ.150/-


ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ

ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಮಾಡುವ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಓದಿಯೇ ಸವಿಯಬೇಕು


ಶೀರ್ಷಿಕೆ:ಹಿಡಿಯದ ಹಾದಿ ಲೇಖಕರು:ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಪುಟಗಳು:160 ಬೆಲೆ:ರೂ.70/-

ಕೃಪೆ: ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ