ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ನಾಳೆ

ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ತೀಡಿ, ಪೋಷಿಸಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿದು, ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.
ಎನ್ನುವ `ಸುರಿಕೊಂಡ ಭರತಖಂಡ’
ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವ `ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ’
ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೇ ದಿನದ ಬದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ `ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಸರ ದಿನ’

ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ.
ಪ್ರೊ ಬಿ ಕೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ಅಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ.
ಹತ್ತಕ್ಕೆ.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬನ್ನಿ.